baner-top-ok

OBSAH


Články

Čítajme si 2019

Mestská knižnica v Skalici každoročne usporadúva vo svojich priestoroch čitateľský maratón. Počas tejto akcie žiaci jednej triedy sedia v kruhu a postupne čítajú z knihy, až pokým sa všetci nevystriedajú. Celý deň sa takto striedajú prihlásené triedy okolitých škôl. Tento rok boli súčasťou maratónu aj žiaci našej školy. Zúčastnili sa ho všetky triedy druhého ročníka a žiaci 3.B triedy.