baner-top-ok

OBSAH


Články

Záhorské múzeum

V Záhorskom múzeu Skalica prebieha od 8. marca do 2. júna 2019 interaktívna výstava s názvom A ako animátor. Ide o výstavu z Bibiany – Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, ktorú boli navštíviť viaceré triedy prvého stupňa našej školy. Táto výstava vyzvala deti k tvorivej hre tak, že sa sami stali animátormi vo výstave ako veľkej tvorivej dielni, kde sa zoznámili s rozmanitými animačnými technológiami.

Tretiaci popri výstave absolvovali prehliadku stálej expozície.