baner-top-ok

OBSAH


Školská kuchyňa

Školská kuchyňa je v prevádzke od 1. novembra 1974. Začínalo sa s piatimi pracovníčkami. Okrem žiakov sa tu stravujú aj zamestnanci školy, zamestnanci ZUŠ a ostatných firiem v Skalici. / cena 1 obeda – 2,35 €- pre cudzích stravníkov.

Vedúca:
Miroslava Šohajdová

Kuchárky:

Jarmila Běhalová

Darina Ondrášová

Hana Šebestová

Adriána Králiková

Katarína Voglová

Katarína Černeková

Cena obeda pre deti: od 1. septembra 2011

I. stupeň:           0,95 € +0,10€ režijný poplatok

II. stupeň:          1.01 € +0,10€ režijný poplatok 

zamestnanci:      1,12 €

cudzí stravníci:   2,35 €

Stravné sa vyberá najneskôr do 15 – teho dňa v mesiaci.

Strava sa odhlasuje deň vopred / pokiaľ dieťa ochorie volať  najneskôr do 7.30 hod./

Vyúčtovanie za stravu prebehne na konci školského roka.

Telefónne číslo do školskej kuchyne: 0905 533 678 

Stravné možno uhrádzať len formou sporožíra, bankovým prevodom najneskôr do 15 – teho dňa v mesiaci, do informácie pre príjemcu treba napísať meno, priezvisko a triedu žiaka,

na číslo účtu školskej kuchyne: SK66 5600 0000 0027 1629 3004 – Prima banka Skalica  

Strava sa odhlasuje len deň vopred.
Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 do 14.00 hod.

Možnosť prenájmu zariadenia jedálne – prenájom dohodou.