baner-top-ok

OBSAH


Články

Organizácia vyučovania

V týždni od 24. 6. 2019 (pondelok) do 27. 6. 2019 (štvrtok) bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

 

I. stupeň - vyučovanie sa končí 4. vyučovacou hodinou,

             - obed počas 5. vyučovacej hodiny,

 

II. stupeň - vyučovanie sa končí 5. vyučovacou hodinou,

               - obed počas 6. vyučovacej hodiny.