baner-top-ok

OBSAH


Články

Škola v prírode – Twistovo 2019

Oliwa resort v Trenčianskej Teplej patrí svojou polohou, vybavenosťou a službami v rámci detského cestovného ruchu k najkrajším a najlepším rezortom na Slovensku. A práve druháci navštívili toto úžasné miesto obklopené Stražovskými vrchmi. Pre žiakov bol animátormi pripravený bohatý program, ktorí si ihneď získali srdcia detí. Žiaci s pani učiteľkami absolvovali turistickú výpravu do svetoznámeho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, kde mohli ochutnať zmrzlinu či kúpeľnú oblátku. Vyučovanie v doobedňajších hodinách prebiehalo prevažne zážitkovou formou. V lese žiaci spoznávali stopy zvierat, pozorovali rastliny, lúčne kvety a žiaľ aj odpad... V každom prípade žiaci prišli z Twistova plní zážitkov a emócií. Po príchode do školy si slávnostne prevzali vysvedčenie a hurá na prázdniny.