baner-top-ok

OBSAH


Články

Návšteva partnerského mesta a školy v Uherskom Hradišti

V piatok 14. júna sa 20 detí zo ZŠ Strážnická zúčastnilo poznávacieho výletu do partnerského mesta Uherské Hradiště. Celodenná akcia začala prijatím detí na radnici. Program ďalej pokračoval prehliadkou pamiatok so sprievodkyňou, návštevou Slováckeho múzea, knižnice a ZŠ UNESCO. Riešenie súťažných úloh počas dňa deťom bezpochyby spestrilo a obohatilo deň.
Primárnym cieľom tejto aktivity bolo priblíženie a spoznanie partnerského mesta skalickým deťom.