baner-top-ok

OBSAH


Články

Gympel proti rakovine

Dňa 4.6. sa naši žiaci zúčastnili charitatívneho podujatia “ Gympel proti rakovine”. Tento rok sa toto podujatie nieslo v športovom duchu. Žiaci súťažili vo volejbale, presadzovanej, futbale, bedmintone a florbale. Aj napriek vyšším teplotám naši žiaci bojovali do posledných síl. Získali 1. miesto v bedmintone , 3.miesta vo futbale a presadzovanej , 2. miesto vo florbale a 3.miesto vo volejbale. Našim žiakov gratulujeme a ďakujeme im za peknú reprezentáciu našej školy.