baner-top-ok

OBSAH


Články

MDD v školskom klube detí

Pri príležitosti MDD sa v našom ŠKD dňa 31.5.2009 uskutočnili zábavné športové disciplíny ako:
skákanie vo vreci, škrečok v kolese, hádzanie kruhov, hod loptou na cieľ a bludisko. Za absolvovanie

jednotlivých disciplín deti získali žetóny, ktoré premenili v našom bufete za sladkú odmenu.