baner-top-ok

OBSAH


Články

Projekt - Tenis do škôl

Do projektu, ktorý organizuje Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „Tenis do škôl“, sa naša škola zapojila v 2. polroku školského roka 2018/2019.

Tenis je športom na celý život, rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti, najmä jemnú motoriku. Je ideálnym motivačným prostriedkom k súťaživosti a získavaniu pozitívnych postojov k pohybovým aktivitám a športu u detí. Našou snahou bolo zaradiť nové motivačné prvky do vyučovania telesnej výchovy, aby sa vyučovacie hodiny stali  pre deti atraktívnejšími. Súčasne sa stotožňuje s hlavnými myšlienkami projektu, ktorými sú:  

- zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,                                                                      

 - motivovať deti k pravidelnému športovaniu,                                                                  

 - umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry.

K efektívnej výučbe využíva škola základný tenisový balíček pomôcok, ktorý získala prostredníctvom projektu /plastové rakety, penové loptičky, detské rakety, mäkké loptičky a minitenisovú sieť/ od Slovenského tenisového zväzu s finančným príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veríme, že aj týmto krokom sme vytvorili  pre našich žiakov tie najlepšie podmienky k budovaniu si pozitívneho vzťahu k športu a športovým aktivitám.