baner-top-ok

OBSAH


Články

Vojaci očami detí

Dali sme to....
Ministerstvo obrany SR vyhlásilo výtvarnú súťaž Vojaci očami detí. Je to celoslovenská súťaž, do ktorej sa zapojilo celkovo 36 škôl a viac ako 1377 prác z oboch kategórií.

V kategórii starší žiaci získal Tomáš Pekar z našej 8.B krásne a cenné 3. miesto!!
Touto cestou gratulujeme víťazovi! Konkurencia bola naozaj veľká a celoslovenská. Tento školský rok bol pre nás vo výtvarných súťažiach veľmi plodný.
Želáme Tomášovi ďalšie skvelé nápady, trpezlivosť a zmysel pre detail, ktorý bol práve v tomto prípade ocenený.