baner-top-ok

OBSAH


Články

Mladí záchranári CO - 7. 5. 2019

Dňa 7.5.2019 sa na futbalovom štadióne v Kopčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladí záchranári CO. Našu školu reprezentovali žiaci Karolína Srholcová, Štefan Kos, Šimon Krpčiar z 9.B a Sára Behancová z 9.A. V silnej konkurencií sme obsadili 4. miesto, pričom medaila nám unikla len o vlások.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.