baner-top-ok

OBSAH


Články

Aktivity ku Dňu Zeme

Aktivity ku Dňu Zeme sme na našej škole zrealizovali 24. 4.  Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok,
kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Celý deň sa niesol v duchu ochrany životného prostredia, ochrany prírody, čo je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty  Zem. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci našej školy od tých najmenších až po žiakov deviatych tried.
Naši najmenší na  ekovychádzkach čistili okolie a učili sa triediť odpad. V triedach prebiehali diskusie a  tvorivé dielničky, deti vyrábali ekoplagáty, vyplňovali pracovné listy zamerané na ochranu vody, ovzdušia, zvierat a rastlín, premietali si filmy a prezentácie s touto problematikou. Žiaci druhých a tretích ročníkov sa zúčastnili projektu „Šampióni udržateľnosti" v spolupráci s firmou Henkel, kde sa naučili, že udržateľný rozvoj znamená: „Všetci ľudia používajú len toľko vody, dreva a ďalších prírodných zdrojov, koľko Zem dokáže znova vytvoriť." Žiaci štvrtých ročníkov sa vybrali na exkurziu do firmy VEPOS, kde mohli vidieť ako sa odpad triedi a spracováva na profesionálnej úrovni. Starší žiaci si pripravili projekty a prezentácie na ekologické témy, ktoré si vopred vylosovali. Všetky poznatky o danej téme zhrnuli do prednášok a prezentácií, s ktorými oboznámili žiakov  z iných tried na svojich  minikonferenciách. Samozrejme nemohli chýbať ani výtvarné práce zamerané na ochranu Zeme.  Z najkrajších prác bola vytvorená vernisaž, ktorá bola zakomponovaná do prírodou vytvorenej triedy.
 
Aktivity ku Dňu Zeme prebehli aj v ŠKD
 
15.4.2019 - Maľovanie na asfalt - Téma: ochrana prírody
 
16.4.2019 - Brigáda pri úprave okolia školy
 
17.4.2019 - Turistická vychádzka spojená s čistením okolia Starohorského potoka.
                    Deti na podujatie prišla podporiť aj pani primátorka Anna Mierna, ktorá
                    všetkým poďakovala za peknú a osožnú aktivitu.