baner-top-ok

OBSAH


Články

Prednáška o poskytovaní prvej pomoci

Dňa 10.4.2019 sa žiaci 7.A a 7.B zúčastnili v rámci vyučovania biológie prednášky o poskytovaní prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole Skalica. Precvičili si prakticky svoje zručnosti pri ošetrení krvácania, spriechodnení dýchacích ciest, ukladaní do stabilizovanej polohy a poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie.