baner-top-ok

OBSAH


Články

Farebná paleta a Letom literárnym svetom

Piatok 12.4. je dňom, kedy sa konalo viacero vyhodnotení súťaží. Jednými z nich je výtvarná súťaž Farebná paleta a literárna súťaž Letom literárnym svetom, kde naši žiaci získali mnohé pekné ocenenia:

Letom literárnym svetom- 3.miesto v III.kategórii poézia získala Aneta Perbecká (8. B ) a taktiež 3.miesto v II. kategórii získal Michal Androvič (5.C).

V súťaži Farebná paleta sme získali viacero ocenení: II. Kategória- 3.miesto: Eliška Gajdúšková a Nina Štepanovská (obe 5.C), III. kategória- 1.miesto: Laura Chabeňová (8.A), 3.miesto: Adela Truhlářová (9.B ) Čestné uznania získali Denisa Ivičičová (2.C), Karolína Prošvicová (5.A), Kristína Lacková (6.B ) a Tomáš Pekár ( 8.B ).

Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa tvorivých nápadov do dalších súťaží.