baner-top-ok

OBSAH


Články

Priestory Holíčskeho zámku plné poľovníckych trofejí

V piatok 12. apríla triedy 2.C a 3.C s triednymi učiteľkami cestovali vlakom do mesta Holíč. Navštívili priestory tzv. depozitu v areáli Holíčskeho zámku. Uskutočnila sa tu beseda s poľovníkmi, súčasťou ktorej bola prezentácia poľovníctva a lesníctva, tiež výstava trofejí poľovnej zveri. Túto výstavu obohatilo množstvo kresieb detí z okolitých škôl, súčasťou ktorej boli aj práce žiakov našej školy. Žiaci taktiež navštívili Mestské múzeum a galériu, kde mali možnosť prezrieť si výstavu obrazov Jaroslava Salaya maľovaných od roku 1987 až po súčasnosť. Na záver sa všetci zohriali a posilnili v cukrárni na námestí.