baner-top-ok

OBSAH


Články

Literárne dopoludnie

Pri príležitosti mesiaca knihy sa na našej škole 29. marca uskutočnilo zaujímavé literárne dopoludnie, ktorého sa zúčastnili významní hostia: spisovateľka Marta Hlušíková, rozhlasová redaktorka a spisovateľka Beáta Panáková, spisovateľka a naša pani učiteľka Renáta Matúšková, spisovateľ a prekladateľ Ladislav Švihran, rímskokatolícky kňaz, prekladateľ a spisovateľ Marián Gavenda, novinár a spisovateľ Štefan Nižňanský a významný slovenský ilustrátor Juraj Martiška, ktorý v 2013 získal Cenu Ľudovíta Fullu. Čestným hosťom bola aj primátorka mesta Skalica Anna Mierna. Garantom tohto literárneho dopoludnia bolo vydavateľstvo PERFEKT, ktoré žiakom školy priviezlo množstvo zaujímavých kníh. V úvode bol pripravený krátky kultúrny program a stretnutie hostí s pedagógmi školy. Hostia zavítali do jednotlivých tried školy, kde besedovali so žiakmi a predstavili im svoje knihy. Po besedách v zborovni školy nasledovala autogramiáda a predajná výstava kníh vydavateľstva PERFEKT.