baner-top-ok

OBSAH


Články

Festival vody

Dňa 26.3.2019 sa žiačky Júlia Šedivá a Natália Gašová z 5.A zúčastnili Festivalu vody na ZŠ Vajanského v Skalici. Žiaci z viacerých základných škôl skalického okresu tu prezentovali svoje projekty, zamerané na význam vody v prírode i pre človeka. Naše dievčatá si pripravili projekt o ľadovcoch. Informovali o problémoch ich nadmerného topenia a možnosti využitia ľadovcov ako zdroja pitnej vody.

Dievčatám ďakujeme za svedomitú prípravu a úspešnú prezentáciu projektu.