baner-top-ok

OBSAH


Články

Návšteva mestskej knižnice

V dňoch 4.3., 11.3. a 14.3. 2019 navštívili žiaci 3.A, 3.B a 3.C triedy Mestskú knižnicu v Skalici. Pani riaditeľka ich previedla jednotlivými oddeleniami a oboznámila ich so systémom vypožičiavania kníh. Žiaci si mohli prezerať a čítať z kníh podľa vlastného výberu. Mnohí si založili aj čitateľský preukaz a vypožičali si knihy, ktoré sa im zapáčili. Cestu z knižnice sme využili aj ako vlastivednú vychádzku.